SALMA ZORG ROTTERDAM

Onze visie

Salma Zorg Rotterdam wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij stelt Salma Zorg Rotterdam zich flexibel op en zoekt samenwerkingsrelaties waar dat nodig en mogelijk is.

Bel ons voor advies of vragen!!

Onze missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk.

Persoonlijke verzorging

Heeft u kortere of langere tijd hulp nodig bij dagelijkse handelingen? De zorgverleners van Salma Zorg Rotterdam helpen u daarbij. We helpen u bv bij het: opstaan, wassen, douchen, naar het toilet gaan, innemen van medicijnen of naar bed gaan.

Verpleging

Verpleging is er op gericht om uw gezondheid te herstellen of verergering van uw klachten te voorkomen. Veel voorkomende verpleegkundige handelingen zijn bv het geven van injecties of wondverzorging. Maar ook het aanbrengen of verwisselen van infusen en katheters valt onder verpleging

Thuisbegeleiding

Voor mensen die moeite hebben structuur aan te brengen in hun leven, of mensen die kampen met problemen als verslaving of schulden, biedt Salma zorg Rotterdam individuele begeleiding thuis.

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bv kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen.
Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de ziekte tijdens het vervolg van de ziekte te maken krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen.