Salma zorg Rotterdam

Onze visie
Salma Zorg Rotterdam wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij stelt Salma Zorg Rotterdam zich flexibel op en zoekt samenwerkingsrelaties waar dat nodig en mogelijk is.

Onze missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk.

Ons beleid

Ons zorgbureau richt zich op het leveren van thuiszorg en wijkverpleging, inclusief verpleegtechnische handelingen, persoonlijke verzorging, begeleiding, en huishoudelijke hulp. Wij voeren deze taken uit in overeenstemming met geldende normen en wet- en regelgeving. We hechten grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, en klanttevredenheid, en streven ernaar onze cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Persoonlijke verzorging

Heeft u kortere of langere tijd hulp nodig bij dagelijkse handelingen? De zorgverleners van Salma Zorg Rotterdam helpen u daarbij. We helpen u bv bij het: opstaan, wassen, douchen, naar het toilet gaan, innemen van medicijnen of naar bed gaan.

Verpleging

Verpleging is er op gericht om uw gezondheid te herstellen of verergering van uw klachten te voorkomen. Veel voorkomende verpleegkundige handelingen zijn bv het geven van injecties of wondverzorging. Maar ook het aanbrengen of verwisselen van infusen en katheters valt onder verpleging.

Thuisbegeleiding

Voor mensen die moeite hebben structuur aan te brengen in hun leven, of mensen die kampen met problemen als verslaving of schulden, biedt Salma zorg Rotterdam individuele begeleiding thuis.

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bv kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de ziekte tijdens het vervolg van de ziekte te maken krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen.

Bel ons voor advies of vragen!!