Missie, visie & beleid

Onze missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. Salma Zorg Rotterdam stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun onmogelijk. 
Keuzevrijheidzelfredzaamheideigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.

Onze visie

Salma Zorg Rotterdam wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij stelt Salma Zorg Rotterdam zich flexibel op en zoekt samenwerkingsrelaties waar dat nodig en mogelijk is.

Ons beleid

 

Ons zorgbureau richt zich op het leveren van thuiszorg en wijkverpleging, inclusief verpleegtechnische handelingen, persoonlijke verzorging, begeleiding, en huishoudelijke hulp. Wij voeren deze taken uit in overeenstemming met geldende normen en wet- en regelgeving. We hechten grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, en klanttevredenheid, en streven ernaar onze cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.